יצחק שלו & אתי עוזרי - מתמטיקה לכיתה ח' - חלק ב'


עמוד 4 1

עמוד 5 2 3 4 5 6

עמוד 6 7

עמוד 8 8

עמוד 9 10 11 13 9


עמוד 12 22 23 24 25 26

עמוד 13 27

עמוד 20 3 4 5 6 7

עמוד 26 21 22

עמוד 32 30

עמוד 33 32 33 34 35 36 37

עמוד 35 40 41 42

עמוד 37 45 46 47 48 49 50

עמוד 38 51 52 53 54 55

עמוד 39 56

עמוד 40 57 58

עמוד 52 2 3 4

עמוד 53 5 6 7 8

עמוד 54 10 11 12 9

עמוד 55 13 14 15

עמוד 56 17 18

עמוד 59 20

עמוד 60 21 22

עמוד 62 26 27 28 29

עמוד 63 30

עמוד 64 31 32

עמוד 70 37

עמוד 71 38

עמוד 75 41

עמוד 92 10 11

עמוד 93 12


עמוד 108 39 40 41 42 43 44 45

עמוד 109 46 48 49

עמוד 110 52

עמוד 113 60 61 62 63

עמוד 115 67

עמוד 116 68 69 70 72

עמוד 119 75

עמוד 149 7

עמוד 166 24 25 26 27

עמוד 167 28 29 30 31

עמוד 168 33 34 35 36 37 38

עמוד 169 39 40 41 42 43 44

עמוד 172 46עמוד 175 64 65 66 67 68

עמוד 177 69 70 71 72

עמוד 178 73 74 75 76 77

עמוד 179 78 79

עמוד 180 80 81 82 83 84

עמוד 181 85 86 87
עמוד 185 111 112 113 114 115

הרשמה לאתר ורכישת מנוי

המנוי אינו מתחדש אוטומטית. ישנה הגבלת צפיה של 20 פתרונות ביום.האתר הינו "שומר שבת", לא ניתן להכנס לאתר ולצפות בפתרונות החל מכניסת שבת/חג ועד לצאת שבת/חג.

הרשמה לאתר באמצעות קוד קופון

הרשמה לאתר ורכישת מנוי