פתרונות ליצחק שלו ואתי עוזרי - מתמטיקה 3 יח"ל - חלק א וחלק ב (801, 802)

עמוד 44

עמוד 45

עמוד 46

עמוד 47

53 54 55

עמוד 48

56 57

עמוד 49

58 59

עמוד 50

60 61 62

עמוד 51

63

עמוד 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 56

עמוד 57

20 21 22

עמוד 58

23 24

עמוד 62

עמוד 63

עמוד 66

עמוד 67

עמוד 68

עמוד 69

עמוד 70

עמוד 71

70 71 72

עמוד 73

עמוד 104

עמוד 105

17 18 21

עמוד 115

43

עמוד 116

עמוד 117

49 51

עמוד 171

1 2

עמוד 172

3 4 5 6 7

עמוד 173

8

עמוד 175

12 14

עמוד 177

עמוד 180

31

עמוד 181

עמוד 182

עמוד 183

44 45 46

עמוד 187

53 54 55

עמוד 188

עמוד 189

עמוד 190

עמוד 191

74 75 76

עמוד 194

81 83

עמוד 195

עמוד 196

עמוד 197

עמוד 198

עמוד 206

10 11 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 207

עמוד 208

עמוד 209

עמוד 210

43

עמוד 213

49

עמוד 214

עמוד 215

עמוד 216

עמוד 217

עמוד 218

82 84 86

עמוד 219

עמוד 220

עמוד 222

עמוד 237

עמוד 238

עמוד 239

עמוד 240

עמוד 241

עמוד 242

48 49 50

עמוד 244

עמוד 245

עמוד 246

עמוד 247

70 71 72

עמוד 248

עמוד 249

עמוד 250

עמוד 251

עמוד 252

עמוד 253

עמוד 261

עמוד 275

51 52 53

עמוד 276

עמוד 277

58

עמוד 298

10 7

עמוד 300

14

עמוד 301

17 18

עמוד 302

20 21

עמוד 303

24 25 26

עמוד 305

28 29

עמוד 306

עמוד 307

35 36

עמוד 333

עמוד 334

עמוד 335

עמוד 458

15 16 17

עמוד 459

עמוד 460

23 24 26

עמוד 461

27 28 29

עמוד 488

1 10 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 489

עמוד 490

עמוד 491

עמוד 495

עמוד 496

עמוד 497

74 75 76

עמוד 498

77

עמוד 502

1 2

עמוד 503

10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 504

עמוד 505

19 20

עמוד 510

1 2 3 4 5 6 7

עמוד 511

10 11 8 9

עמוד 513

עמוד 514

עמוד 518

עמוד 519

עמוד 520

46

עמוד 521

48 50

עמוד 522

52

עמוד 524

54

עמוד 525

56

עמוד 528

62 64

עמוד 530

66

עמוד 531

68

עמוד 532

70 72

עמוד 534

1 2 3

עמוד 535

4 5 6 7 8 9

עמוד 536

עמוד 537

עמוד 538

עמוד 541

32 33

עמוד 542

עמוד 543

עמוד 544

עמוד 545

עמוד 546

עמוד 547

59 60 61

עמוד 548

עמוד 549

עמוד 550

עמוד 551

עמוד 552

עמוד 553

90 91

עמוד 611

10 11 12 13 9

עמוד 612

עמוד 613

עמוד 614

עמוד 622

עמוד 624

עמוד 625

עמוד 626

עמוד 627

67 68 69

עמוד 629

71

עמוד 631

75 77

עמוד 633

79

עמוד 636

5 6 7 8 9

עמוד 637

10 11

עמוד 643

עמוד 644

עמוד 645

עמוד 646

39

עמוד 648

40

עמוד 649

עמוד 650

עמוד 651

עמוד 653

עמוד 654

עמוד 669

4 5 6

עמוד 670

7 8

עמוד 675

10 11 12

עמוד 676

עמוד 677

עמוד 678

עמוד 679

29 30 31

עמוד 680

עמוד 681

37 38 39

עמוד 682

עמוד 683

עמוד 684

50

עמוד 688

עמוד 689

עמוד 690

עמוד 691

עמוד 692

72 73
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד