פתרונות לגבי יקואל - מתמטיקה לכתה ז - חלק א

עמוד 26

3 4 5

עמוד 27

6 7 8

עמוד 28

עמוד 30

17

עמוד 31

18 20 21

עמוד 32

22 23

עמוד 37

1 2 3 4

עמוד 38

8 9 10 11 12 14

עמוד 39

עמוד 40

20 21 22

עמוד 41

23 24

עמוד 42

27

עמוד 48

עמוד 49

עמוד 50

26 27 28

עמוד 51

29 31

עמוד 63

עמוד 64

עמוד 65

עמוד 71

1 2 3 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20

עמוד 72

עמוד 73

36 37 38

עמוד 74

עמוד 75

עמוד 89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

עמוד 90

עמוד 91

עמוד 92

עמוד 99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

עמוד 100

עמוד 101

40 41

עמוד 102

42 47

עמוד 108

1 2 3 4 5 6 7 8

עמוד 109

עמוד 110

עמוד 111

עמוד 118

עמוד 119

עמוד 120

עמוד 121

87 88

עמוד 122

עמוד 125

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

עמוד 130

עמוד 131

30 31 32

עמוד 132

עמוד 143

1 2 3 4 5 6

עמוד 144

7 8 9 10 11

עמוד 145

13 14 17

עמוד 146

18 19 21

עמוד 155

1 2 3 4

עמוד 156

6 7 8 9 10

עמוד 166

1 2 3 4 6 8

עמוד 167

9

עמוד 171

עמוד 172

עמוד 173

29 30 32

עמוד 174

34

עמוד 178

1 2

עמוד 179

3 4

עמוד 218

1 2 3 4 5 6 7

עמוד 219

8 9 10

עמוד 220

עמוד 221

עמוד 222

עמוד 223

עמוד 224

אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון

אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.

עבור לתוכן העמוד