פתרונות ליצחק שלו ואתי עוזרי - מתמטיקה 3 יח"ל - חלק ג (803)

עמוד 22

1 2 3 4 5 6

עמוד 23

7 8 9 10

עמוד 25

5 6 7 8 9 10

עמוד 29

8 9 10 11 12

עמוד 30

13 14 15

עמוד 33

5 6 7 8 9

עמוד 34

עמוד 35

עמוד 36

22 23 24

עמוד 37

25 26

עמוד 40

5 6 7 8 9 10 11

עמוד 41

עמוד 42

עמוד 43

עמוד 44

עמוד 51

עמוד 52

עמוד 53

עמוד 54

עמוד 55

עמוד 56

עמוד 57

עמוד 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 60

עמוד 61

עמוד 63

1 2 3 4 5

עמוד 64

6 7 8 9 10

עמוד 65

11 12

עמוד 72

עמוד 73

עמוד 74

עמוד 75

עמוד 82

20 21 22

עמוד 83

עמוד 84

עמוד 85

עמוד 86

עמוד 87

43 44 45

עמוד 95

עמוד 96

עמוד 97

37 39

עמוד 100

עמוד 101

עמוד 102

66 67 68

עמוד 103

1 2 3 4

עמוד 104

5 6 7 8

עמוד 222

עמוד 223

עמוד 224

עמוד 225

31 32 33

עמוד 227

2 3

עמוד 228

4 5 8 9 10

עמוד 231

4 5 7 8 9 10

עמוד 232

עמוד 233

עמוד 234

עמוד 235

עמוד 236

עמוד 237

47 48 49

עמוד 273

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18

עמוד 310

עמוד 311

עמוד 312

עמוד 318

עמוד 319

עמוד 320

עמוד 321

38 39

עמוד 323

1 2 3

עמוד 324

4 5 6 7 8 9 10

עמוד 325

עמוד 326

עמוד 327

עמוד 328

עמוד 349

עמוד 350

19 20 21

עמוד 351

עמוד 367

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

עמוד 368

עמוד 372

עמוד 373

עמוד 374

עמוד 375

עמוד 377

1 2 3 4 5

עמוד 378

6 7 8 9 10 11 12

עמוד 379

עמוד 380

עמוד 381

עמוד 382

עמוד 383

36 37 38

עמוד 396

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

עמוד 397

עמוד 402

2 3 4

עמוד 403

5 6 7 8 9 10 11 12 13

עמוד 404

עמוד 405

עמוד 406

עמוד 407

עמוד 408

44 45

עמוד 409

עמוד 410

עמוד 411

עמוד 412

עמוד 413

עמוד 414

עמוד 415

עמוד 416

עמוד 425

2 3 4 5 6 7

עמוד 426

עמוד 427

עמוד 428

עמוד 429

33

עמוד 430

עמוד 431

עמוד 432

עמוד 433

50

עמוד 434

עמוד 435

56 57 58

עמוד 436

עמוד 437

עמוד 444

1 2 3 4 5 6 7 8

עמוד 445

9 10 11 12 13

עמוד 446

15 16 17

עמוד 447

עמוד 451

1 2 3 4

עמוד 452

7 8

עמוד 480

2 3 4 5 6 7

עמוד 481

8 9 10 11 12

עמוד 482

עמוד 483

עמוד 484

עמוד 485

עמוד 486

עמוד 487

עמוד 488

עמוד 489

עמוד 490

עמוד 491

עמוד 495

1 2 3 4 5 6

עמוד 496

7 8 9 10 11 12

עמוד 497

עמוד 498

עמוד 499

עמוד 500

עמוד 501

אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד