פתרונות ליואל גבע - מתמטיקה (3 יח"ל) - 803

עמוד 21

7 8 9 10 11 12

עמוד 22

עמוד 23

18

עמוד 25

2 3 4 5 6 7 8 9 10

עמוד 26

עמוד 27

17

עמוד 29

2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 30

עמוד 31

16 17

עמוד 33

עמוד 34

עמוד 35

עמוד 39

8 9 10 11 12 13 14

עמוד 40

15 16 17

עמוד 48

3 4 5 6 7 8 9

עמוד 49

עמוד 50

עמוד 51

עמוד 53

1 2 3 4 5 6

עמוד 54

7 8

עמוד 55

9 10 11

עמוד 56

עמוד 57

עמוד 58

22

עמוד 59

עמוד 60

28

עמוד 62

עמוד 63

עמוד 64

40 41

עמוד 65

עמוד 66

עמוד 68

1 2 3 4 5

עמוד 69

6 7 8 9 10 11 12

עמוד 70

עמוד 71

17 18

עמוד 72

עמוד 73

26 27

עמוד 74

28 30

עמוד 75

עמוד 76

38 39

עמוד 77

עמוד 78

44 46 47

עמוד 80

עמוד 81

עמוד 82

59

עמוד 86

2 3 4

עמוד 87

7 8 9 10 11 12 14

עמוד 88

עמוד 90

24 25 26

עמוד 91

עמוד 92

33 34

עמוד 93

עמוד 94

עמוד 95

עמוד 97

55 56

עמוד 98

עמוד 99

עמוד 100

עמוד 101

עמוד 102

עמוד 103

80 81 82

עמוד 106

2 3 4 5 6 7

עמוד 107

8 9 10 11 12 13

עמוד 108

14 15

עמוד 109

עמוד 114

עמוד 115

57 58

עמוד 348

1-9

עמוד 349

עמוד 352

7 8 9 10 11 12 13 14

עמוד 356

עמוד 357

עמוד 359

עמוד 360

עמוד 361

56 57 59

עמוד 363

עמוד 364

עמוד 365

עמוד 368

עמוד 369

88 89 90

עמוד 370

91 92 93

עמוד 393

עמוד 402

1 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 404

עמוד 405

עמוד 406

עמוד 407

עמוד 408

עמוד 409

55 56

עמוד 417

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

עמוד 442

3 4 5 6 7

עמוד 443

3 9 10 11

עמוד 444

עמוד 445

19 20 21

עמוד 446

עמוד 448

עמוד 449

עמוד 450

3 4 5 6 7 8

עמוד 451

עמוד 453

21 22 23

עמוד 456

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

עמוד 457

עמוד 473

עמוד 477

עמוד 478

עמוד 479

עמוד 480

עמוד 497

עמוד 500

7 8 9 10 11 12 13 14

עמוד 501

עמוד 502

עמוד 503

31 32 33

עמוד 507

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

עמוד 509

1 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 513

7 8 9 10 11 12 13

עמוד 518

3 4 5 6 7 8 9 10

עמוד 521

1 2 3 4 5 6 7

עמוד 522

עמוד 523

17 18

עמוד 524

1-6 7 8 9

עמוד 525

עמוד 551

1 2 3 4 5 6 7 8

עמוד 552

עמוד 553

עמוד 554

עמוד 557

2 3 4 5 7 8

עמוד 558

9 10 11 12 13

עמוד 559

עמוד 560

עמוד 561

עמוד 562

28

עמוד 564

1

עמוד 565

2 3 4 5

עמוד 566

6 7 8

עמוד 568

1 2 3 4

עמוד 569

5 6 7 8 9

עמוד 570

עמוד 571

עמוד 572

עמוד 573

עמוד 585

1 2 3 4

עמוד 586

5 6 7 8 9 10 11 12

עמוד 587

עמוד 589

עמוד 590

עמוד 591

עמוד 592

עמוד 595

עמוד 596

עמוד 598

עמוד 605

1 2 3 4 5 6

עמוד 606

7 8 9

עמוד 608

עמוד 609

14 15 16

עמוד 631

1 2 3 4 5

עמוד 632

6 7 8 9 10

עמוד 633

עמוד 634

עמוד 635

21 22

עמוד 636

23

עמוד 637

עמוד 641

עמוד 642

עמוד 643

עמוד 644

עמוד 645

עמוד 646

56 57 58

עמוד 651

עמוד 652

עמוד 653

עמוד 654

77
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד