פתרונות ליואל גבע - מתמטיקה (4 יח"ל) - שאלון 805

עמוד 118

עמוד 119

עמוד 120

עמוד 121

35 36

עמוד 122

עמוד 123

42 43

עמוד 124

עמוד 125

עמוד 126

58

עמוד 127

עמוד 129

עמוד 130

עמוד 131

80 81

עמוד 132

עמוד 133

עמוד 134

עמוד 135

עמוד 139

עמוד 140

עמוד 141

עמוד 142

עמוד 143

עמוד 144

עמוד 145

עמוד 148

עמוד 149

עמוד 150

82 83

עמוד 152

84 85

עמוד 153

עמוד 155

עמוד 156

עמוד 158

עמוד 159

126

עמוד 161

עמוד 162

עמוד 169

10 11 7 8 9

עמוד 170

עמוד 171

25 29 30

עמוד 172

33 40

עמוד 173

42 43 44

עמוד 174

עמוד 175

51 52 53

עמוד 176

54 55

עמוד 177

58 59 60

עמוד 178

עמוד 179

עמוד 180

77 79 80

עמוד 182

עמוד 183

עמוד 184

עמוד 187

10 11 7 8 9

עמוד 189

22 23 24

עמוד 190

עמוד 192

עמוד 193

עמוד 196

עמוד 197

54 55

עמוד 199

עמוד 200

עמוד 201

69 70

עמוד 203

עמוד 204

עמוד 205

עמוד 206

עמוד 207

עמוד 208

עמוד 209

עמוד 235

10 11 12 13 14 6 7 8 9

עמוד 236

עמוד 239

עמוד 240

עמוד 241

26

עמוד 242

עמוד 243

36 38

עמוד 244

עמוד 245

עמוד 248

52 53 55

עמוד 249

עמוד 250

עמוד 251

68

עמוד 253

13 18 19 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 254

עמוד 256

1 2

עמוד 257

3 4 5 6 7 8

עמוד 258

עמוד 259

15 16

עמוד 264

10 11 12 13 3 6 8 9

עמוד 265

עמוד 267

1 2 3
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד