פתרונות לבני גורן - מתמטיקה (4 יח"ל) - שאלון 805 - חלק ג

עמוד 96

עמוד 97

עמוד 98

עמוד 99

עמוד 100

עמוד 101

72 73 85

עמוד 108

29 30 31

עמוד 109

עמוד 110

עמוד 111

עמוד 112

עמוד 113

עמוד 114

85 86 87

עמוד 115

93

עמוד 119

עמוד 120

עמוד 121

עמוד 122

139

עמוד 128

עמוד 129

עמוד 130

עמוד 131

עמוד 132

עמוד 133

עמוד 136

9 10 11

עמוד 137

עמוד 143

עמוד 144

עמוד 145

עמוד 146

עמוד 147

66

עמוד 170

עמוד 171

עמוד 172

51 52

עמוד 177

עמוד 178

עמוד 179

עמוד 180

עמוד 181

עמוד 182

עמוד 185

1

עמוד 186

2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 187

10 11 12

עמוד 191

13 14 15

עמוד 192

עמוד 193

25 26
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד