פתרונות לבני גורן - מתמטיקה (5 יח"ל) - שאלון 806 - חלק ב-1

עמוד 95

5 6 7

עמוד 96

עמוד 97

עמוד 98

עמוד 99

עמוד 100

57 58

עמוד 107

עמוד 108

עמוד 109

עמוד 110

43 44 45

עמוד 111

50

עמוד 113

עמוד 114

עמוד 116

עמוד 117

102

עמוד 124

עמוד 125

עמוד 126

עמוד 127

עמוד 128

עמוד 132

עמוד 133

15 16

עמוד 138

עמוד 139

עמוד 140

עמוד 141

עמוד 172

עמוד 173

עמוד 178

עמוד 179

עמוד 180

עמוד 181

עמוד 182

59 60

עמוד 184

1

עמוד 185

2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 186

עמוד 187

עמוד 188

עמוד 190

עמוד 265

1 2 3 4 5

עמוד 266

6 8 9

עמוד 272

6 7 8 9

עמוד 274

1 2

עמוד 275

4 5 6 7 8

עמוד 276

9 10

עמוד 279

1 2 3 4 5 6

עמוד 280

7 8 9 10

עמוד 281

1 2

עמוד 282

3 4 5 6 7 8

עמוד 283

11 12 13

עמוד 284

14 15

עמוד 289

4 5 6 7 8

עמוד 290

9 11 12

עמוד 293

5 6 7 9 10

עמוד 294

11

עמוד 296

2 3 4 5 6

עמוד 297

7 9

עמוד 301

1

עמוד 302

2 4 5 6 7

עמוד 303

8 9 10 11 12 13

עמוד 304

עמוד 305

עמוד 306

25

עמוד 311

1 2 3 4 5

עמוד 312

6 7 8 9 10 11

עמוד 315

2 3 4

עמוד 316

5 6 7 8

עמוד 317

עמוד 318

16

עמוד 321

3 4 5 6 7 8

עמוד 322

9 10 11 12 13

עמוד 323

1 2 3

עמוד 324

4 5 6 7 8 9

עמוד 325

עמוד 326

16 17 18

עמוד 330

3 4

עמוד 331

5 6 7 8 9

עמוד 332

עמוד 333

עמוד 334

20 21

עמוד 336

1 2 4 5

עמוד 337

6 7 8 9 10

עמוד 338

11

עמוד 339

1 2 3 4 5

עמוד 340

6 7 8 9 10

עמוד 341

עמוד 344

2 3 4 5 6 7

עמוד 347

2 3 4 5 6 7

עמוד 348

9 10

עמוד 353

4 5 6 7 8

עמוד 354

עמוד 355

עמוד 358

1 2 3 4

עמוד 359

10 11 12

עמוד 364

1 2 3

עמוד 365

4 6 7

עמוד 366

עמוד 367

עמוד 368

עמוד 369

עמוד 370

עמוד 371

36

עמוד 373

2 3 4 5

עמוד 374

6 7 8 9 10

עמוד 378

5 6 8 9 10

עמוד 379

עמוד 380

עמוד 381

23

עמוד 382

1 2 3 4

עמוד 383

5 6 8 9

עמוד 394

1 2 3 4 5

עמוד 395

6 7 8 9 10 12

עמוד 396

עמוד 397

17

עמוד 400

3 4 5 6 7 8

עמוד 401

9 10 11 12 13

עמוד 402

עמוד 404

1 2

עמוד 405

3 4 5 6 7

עמוד 406

8 9 10 11

עמוד 407

עמוד 408

עמוד 409

עמוד 410

1 2

עמוד 411

3 4 6 7

עמוד 412

8 9 11 12

עמוד 413

עמוד 414

עמוד 415

23

עמוד 416

1 2 3 4

עמוד 417

5 6 7 8 9

עמוד 418

עמוד 425

3 4 5 6 7

עמוד 426

8 10 11 12

עמוד 427

13

עמוד 434

2 3 4 5 6

עמוד 435

8 9 10 11

עמוד 436

14 15

עמוד 437

עמוד 438

24 25 26

עמוד 439

עמוד 440

עמוד 442

2 3 4 5 6 7

עמוד 443

8 9 10 11 12 13

עמוד 444

עמוד 445

21 23 25

עמוד 446

26 27 28
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד