פתרונות ליואל גבע - מתמטיקה (5 יח"ל) - שאלון 806 - כרך ג

עמוד 137

עמוד 138

20 22 23

עמוד 140

עמוד 142

עמוד 143

עמוד 144

עמוד 146

עמוד 147

עמוד 148

עמוד 149

76

עמוד 150

עמוד 151

92 93

עמוד 155

עמוד 158

30 31 32

עמוד 159

עמוד 160

עמוד 161

עמוד 164

עמוד 165

63 64 67

עמוד 168

עמוד 169

עמוד 171

עמוד 172

95 96 98

עמוד 177

עמוד 178

עמוד 179

עמוד 187

עמוד 188

עמוד 189

עמוד 191

עמוד 192

עמוד 193

עמוד 194

59 60

עמוד 195

61 62 63

עמוד 196

67

עמוד 197

72

עמוד 198

עמוד 199

82 83 84

עמוד 202

עמוד 205

עמוד 206

עמוד 208

עמוד 209

עמוד 210

48 49

עמוד 212

עמוד 213

עמוד 216

עמוד 217

עמוד 218

עמוד 219

87 89 90

עמוד 221

1 2 3 5 6 7

עמוד 248

עמוד 249

עמוד 250

עמוד 253

11 12

עמוד 254

עמוד 255

25

עמוד 256

עמוד 257

עמוד 258

עמוד 259

עמוד 261

48 49

עמוד 262

עמוד 263

עמוד 264

עמוד 266

71 72

עמוד 267

עמוד 268

עמוד 271

5 6 7 8 10

עמוד 272

עמוד 273

17 18 19

עמוד 275

עמוד 276

עמוד 279

עמוד 417

1 2 3 4 5

עמוד 418

7 8 9 10

עמוד 419

11 12 13

עמוד 422

עמוד 423

23 24

עמוד 425

31 32 33

עמוד 426

עמוד 427

39 40 41

עמוד 428

47 48 49

עמוד 429

עמוד 430

56 57 58

עמוד 431

59 60

עמוד 434

3 4 5 6 7

עמוד 435

8 9 10 11 12

עמוד 436

13

עמוד 437

16 17 18

עמוד 439

עמוד 440

עמוד 441

35 36

עמוד 442

עמוד 443

עמוד 444

עמוד 445

עמוד 450

2 3 4

עמוד 451

5 6 7 8 9

עמוד 452

עמוד 453

16 17

עמוד 454

עמוד 455

עמוד 456

עמוד 457

33 34 35

עמוד 459

עמוד 460

עמוד 461

50 51

עמוד 463

1 2 3 4

עמוד 464

5 6 7 8

עמוד 466

עמוד 467

עמוד 468

עמוד 469

2 3

עמוד 470

4 5 6 7 8

עמוד 471

9 11 12 13 14

עמוד 472

עמוד 473

עמוד 474

28 29

עמוד 475

עמוד 476

35

עמוד 478

1 2 3

עמוד 479

4 5 6 7 8

עמוד 480

9 10 11 12 13

עמוד 481

עמוד 482

19 20

עמוד 483

22 23

עמוד 484

עמוד 485

עמוד 486

33 34 35

עמוד 494

1 2 3 4 5

עמוד 495

6 8 9

עמוד 496

1 2 3 4

עמוד 497

5 6 7 8 9 10

עמוד 498

עמוד 499

עמוד 500

עמוד 508

1 2 3 4 5

עמוד 509

6 7 8 9 10

עמוד 510

עמוד 511

עמוד 512

עמוד 513

עמוד 514

עמוד 515

עמוד 516

עמוד 517

עמוד 518

1 2 3 4

עמוד 519

5 6 7

עמוד 520

8 9 10 11

עמוד 521

עמוד 522

עמוד 523

עמוד 528

3 4 5 6 7

עמוד 529

8 9 10 11 12

עמוד 530

עמוד 531

עמוד 532

24 25 26

עמוד 533

עמוד 534

עמוד 535

עמוד 536

44 45 46

עמוד 537

2 4

עמוד 538

8

עמוד 539

11 14

עמוד 540

16 19

עמוד 541

21 24

עמוד 542

28

עמוד 543

29
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד