פתרונות ליואל גבע - מתמטיקה (4 יח"ל) - שאלון 804 - כרך ד

עמוד 650

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

עמוד 654

עמוד 655

עמוד 656

עמוד 657

34 35

עמוד 658

עמוד 659

עמוד 660

51 52 53

עמוד 666

עמוד 667

עמוד 689

1 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 704

1 2 4 5

עמוד 705

6 7 8 9

עמוד 706

עמוד 707

עמוד 732

עמוד 734

1 2 3 4

עמוד 735

5 6 7 8 9 10 11 12 13

עמוד 736

עמוד 737

22 23

עמוד 738

עמוד 739

עמוד 740

39 40 41

עמוד 745

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

עמוד 746

עמוד 747

30

עמוד 759

עמוד 781

1 3 5

עמוד 782

10 11 13

עמוד 785

1 2 3

עמוד 786

4 5 6 7 8

עמוד 787

9 10 12 13

עמוד 788

14

עמוד 801

1

עמוד 821

2 3

עמוד 822

4

עמוד 1042

1 2 3 4

עמוד 1043

6

עמוד 1044

9

עמוד 1045

1 2 3

עמוד 1046

4 6

עמוד 1047

8

עמוד 1048

1 2 3 4

עמוד 1049

6

עמוד 1050

9

עמוד 1051

1 3

עמוד 1052

6 4

עמוד 1053

7

עמוד 1054

1 2 3

עמוד 1055

4 6

עמוד 1056

9

עמוד 1057

1 2 3

עמוד 1058

4 6

עמוד 1059

8

עמוד 1060

1 2 3

עמוד 1061

4 6

עמוד 1062

9

עמוד 1063

2 3

עמוד 1064

4 6

עמוד 1065

8 9

עמוד 1066

2 3

עמוד 1067

4 6

עמוד 1068

9

עמוד 1069

1 2 3

עמוד 1070

4 6

עמוד 1071

9

עמוד 1072

1 2 3

עמוד 1073

4 6

עמוד 1074

9

עמוד 1075

1 3 4

עמוד 1076

6

עמוד 1077

9

עמוד 1078

1 2 3

עמוד 1079

4 6

עמוד 1080

7

עמוד 1081

1 2 3

עמוד 1082

4 6

עמוד 1083

7 9

עמוד 1084

1 2 3

עמוד 1085

4 6

עמוד 1086

8 9

עמוד 1087

1 2 3

עמוד 1088

4 6

עמוד 1089

9

עמוד 1090

1 2 3

עמוד 1091

4 6

עמוד 1092

9

עמוד 1093

2 3

עמוד 1094

4 6

עמוד 1095

9

עמוד 1096

2 3

עמוד 1097

4 6

עמוד 1098

9

עמוד 1099

1 2 3

עמוד 1100

4 6

עמוד 1101

9

עמוד 1102

1 2 3

עמוד 1103

4 6

עמוד 1104

9

עמוד 1105

1 2 3

עמוד 1106

4 6

עמוד 1107

8

עמוד 1108

1 2 3

עמוד 1109

4 6

עמוד 1110

8

עמוד 1111

1 2 3

עמוד 1112

4 6

עמוד 1113

8

עמוד 1114

1 2 3

עמוד 1115

4 6

עמוד 1116

9

עמוד 1117

1 2 3

עמוד 1118

4 6

עמוד 1119

9

עמוד 1120

2 3

עמוד 1121

4 6

עמוד 1123

1 2 3

עמוד 1124

4 6

עמוד 1125

9

עמוד 1126

1 2 3

עמוד 1127

4 6

עמוד 1128

9

עמוד 1129

1 2 3

עמוד 1130

4 6

עמוד 1131

9

עמוד 1132

1 3

עמוד 1133

4 6

עמוד 1134

8

עמוד 1135

1 2 3

עמוד 1136

4 6

עמוד 1137

9

עמוד 1138

1 3

עמוד 1139

4 6

עמוד 1140

9

עמוד 1141

1 2 3

עמוד 1142

4 6

עמוד 1143

8

עמוד 1144

1 2 3

עמוד 1145

4 6

עמוד 1146

8

עמוד 1147

1 2 3

עמוד 1148

4 6

עמוד 1150

1 2

עמוד 1151

4 6

עמוד 1152

8

עמוד 1153

1 2

עמוד 1154

4 6

עמוד 1155

9
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד