פתרונות ליואל גבע - מתמטיקה (4 יח"ל) - שאלון 804 - כרך ג

עמוד 6

עמוד 7

עמוד 8

1 2 3 4

עמוד 9

5 6 7 8

עמוד 10

עמוד 11

עמוד 12

19 20 21

עמוד 13

עמוד 14

עמוד 15

עמוד 16

עמוד 17

51 52

עמוד 19

עמוד 20

עמוד 21

עמוד 24

1 2

עמוד 25

3 4 5 6 7 8 9 10

עמוד 26

עמוד 27

19 20 21

עמוד 28

עמוד 29

עמוד 30

33 34 35

עמוד 31

עמוד 32

עמוד 34

1 2 3 4 5

עמוד 35

6 7 8 9 10 11 12 13

עמוד 36

14 15 16

עמוד 37

עמוד 38

22 23 24

עמוד 39

26 27 28

עמוד 40

עמוד 44

1 2 3 4 5 6 7

עמוד 45

8

עמוד 47

1 2 3 4 5 6

עמוד 48

7 8 9 10 11 12

עמוד 49

13 14

עמוד 53

3 4 5 6 7 8

עמוד 54

עמוד 55

17

עמוד 56

18 19 20

עמוד 57

עמוד 58

עמוד 59

33 34 35

עמוד 60

עמוד 61

עמוד 62

47

עמוד 63

עמוד 65

עמוד 66

עמוד 67

עמוד 68

72 73

עמוד 70

עמוד 71

עמוד 73

עמוד 74

עמוד 75

94 95 96

עמוד 76

97 98 99

עמוד 77

עמוד 80

עמוד 163

3 4 8

עמוד 164

עמוד 165

עמוד 166

עמוד 167

35 40

עמוד 168

44

עמוד 169

46 47

עמוד 170

54

עמוד 170

54

עמוד 171

57

עמוד 171

57

עמוד 173

עמוד 176

75 76 78

עמוד 183

4 6 7 8

עמוד 184

9 13 14

עמוד 185

17

עמוד 186

18

עמוד 189

40

עמוד 209

3 4 5

עמוד 210

7 10 11

עמוד 211

12 13

עמוד 214

21 22

עמוד 215

עמוד 218

34 35

עמוד 219

39 42

עמוד 220

44 45 46

עמוד 221

49 50

עמוד 222

56 57

עמוד 223

60 61 62

עמוד 224

66

עמוד 228

6 7

עמוד 229

9 10 12

עמוד 230

14 16 17

עמוד 231

18 19 20

עמוד 233

26

עמוד 236

36 37 38

עמוד 237

39 42 43

עמוד 239

49 50

עמוד 240

54 56

עמוד 241

60 63

עמוד 242

עמוד 243

69 71

עמוד 249

5 7 9

עמוד 250

10 13 14

עמוד 251

17 18

עמוד 252

20 21

עמוד 253

25 26 27

עמוד 254

עמוד 255

עמוד 256

39 41 43

עמוד 257

45 46

עמוד 259

53

עמוד 260

עמוד 261

65

עמוד 262

69

עמוד 265

4

עמוד 266

5

עמוד 269

17

עמוד 270

21

עמוד 271

29 30

עמוד 273

4 5

עמוד 274

7 11

עמוד 275

17

עמוד 277

26

עמוד 279

35

עמוד 280

39

עמוד 283

1

עמוד 284

6 7

עמוד 285

9

עמוד 287

20 22 23

עמוד 288

עמוד 289

30

עמוד 290

33 35

עמוד 291

עמוד 292

41

עמוד 300

3 4

עמוד 301

9 10

עמוד 302

2 4

עמוד 303

7 9

עמוד 304

10 11 12

עמוד 305

15 16 19

עמוד 306

21

עמוד 319

3 5

עמוד 320

8 10

עמוד 321

11 12 15

עמוד 323

21 25

עמוד 324

26 27 29

עמוד 325

32 36

עמוד 326

עמוד 327

46

עמוד 328

47 48 51

עמוד 329

54 56

עמוד 330

57 58

עמוד 331

59 61 62

עמוד 332

63 64 66

עמוד 333

67 69

עמוד 334

76

עמוד 335

78

עמוד 336

84

עמוד 337

89

עמוד 338

91 92

עמוד 340

2 5

עמוד 341

6

עמוד 342

14 15

עמוד 472

4 6

עמוד 473

7 9 10 11

עמוד 474

עמוד 475

עמוד 477

24

עמוד 478

עמוד 479

עמוד 480

38

עמוד 484

4

עמוד 485

5 8 9

עמוד 486

11 12

עמוד 487

16 17

עמוד 490

עמוד 491

עמוד 492

31 33

עמוד 493

35 39

עמוד 494

42

עמוד 497

44 46 48

עמוד 498

51 52

עמוד 500

53

עמוד 501

55 58

עמוד 502

60

עמוד 531

3 4

עמוד 532

5 8

עמוד 533

10 11 12

עמוד 534

14 15 19

עמוד 535

21 22 23

עמוד 537

26 28

עמוד 544

34 35 36

עמוד 545

40 41 42

עמוד 546

עמוד 547

עמוד 550

59 61

עמוד 552

68

עמוד 553

עמוד 554

עמוד 555

81

עמוד 558

85

עמוד 559

86 89 90

עמוד 560

93 94 96

עמוד 561

עמוד 562

עמוד 563

עמוד 564

עמוד 567

1

עמוד 568

3 4 5 7

עמוד 571

22

עמוד 572

24 25

עמוד 582

4 5 6

עמוד 583

8 9 10 12

עמוד 584

עמוד 585

עמוד 586

30 32 33

עמוד 587

34 35

עמוד 589

37 38

עמוד 590

40

עמוד 591

43 44

עמוד 592

עמוד 593

עמוד 594

57 58

עמוד 598

59

עמוד 599

62 63 64

עמוד 600

עמוד 601

עמוד 602

עמוד 604

89

עמוד 605

92 95 97

עמוד 606

עמוד 611

5

עמוד 612

8 9

עמוד 613

עמוד 614

15 16 18

עמוד 615

20

עמוד 617

31 33
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד