פתרונות לבני גורן - מתמטיקה (4 יח"ל) - שאלון 804 - חלק ב-2

עמוד 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

עמוד 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 17

עמוד 18

1 2 3 4 5 6

עמוד 19

7 8

עמוד 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 27

עמוד 28

עמוד 29

עמוד 32

1 2 3 4 5 6 22 23

עמוד 33

עמוד 34

36 37 38

עמוד 42

28

עמוד 43

עמוד 48

עמוד 49

עמוד 54

עמוד 55

עמוד 56

עמוד 57

47 48 49

עמוד 75

עמוד 76

עמוד 89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

עמוד 90

עמוד 91

1 2 3 4 5 6

עמוד 92

עמוד 93

עמוד 94

עמוד 97

עמוד 98

עמוד 99

עמוד 105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

עמוד 106

19 20 21

עמוד 111

עמוד 112

עמוד 120

1 2 3 4 5 6

עמוד 226

37

עמוד 305

3

עמוד 310

6

עמוד 355

2

עמוד 356

3 5 6 7

עמוד 362

1 3 7

עמוד 363

9 10

עמוד 374

3 4

עמוד 375

5 7 9

עמוד 376

עמוד 377

17 18 20

עמוד 378

עמוד 379

עמוד 380

33 36 38

עמוד 381

39 41

עמוד 384

2 4

עמוד 385

5 6 7 8 10

עמוד 386

עמוד 387

עמוד 388

עמוד 389

33

עמוד 398

2

עמוד 399

3 4 6 8

עמוד 400

עמוד 401

עמוד 402

24 26 29

עמוד 403

עמוד 404

עמוד 405

עמוד 406

עמוד 407

עמוד 408

60 62 63

עמוד 409

עמוד 410

73 75 76

עמוד 475

1 2 3 4

עמוד 476

5 6 8

עמוד 477

1 2

עמוד 478

3 4 5 6

עמוד 479

9

עמוד 480

1 2 3

עמוד 481

4 6 7

עמוד 482

1

עמוד 483

2 3 4

עמוד 484

5 6 8

עמוד 485

1 2 3

עמוד 486

4 5 6 7

עמוד 487

1

עמוד 488

2 3 4

עמוד 489

6 9

עמוד 490

1 2 3 4

עמוד 491

6 8

עמוד 492

1 2 3

עמוד 493

4 6

עמוד 494

9

עמוד 495

1 2 3 4

עמוד 497

1 2 3 9

עמוד 498

4 6

עמוד 499

1 9

עמוד 500

2 3 4

עמוד 501

6

עמוד 502

2 3

עמוד 503

4 6 7

עמוד 504

1 2 8

עמוד 505

3 4 5 6

עמוד 506

1 9

עמוד 507

2 3 4

עמוד 508

5 6

עמוד 509

1 2 3 9

עמוד 510

4 6

עמוד 511

1 9

עמוד 512

2 3 4

עמוד 513

6 8

עמוד 514

1 2 3 4

עמוד 515

5 6

עמוד 516

1 2 3 9

עמוד 517

4 5 6 7

עמוד 518

1

עמוד 519

2 3 4

עמוד 520

6 7 9

עמוד 521

2 3 4

עמוד 522

5 6

עמוד 523

1 2 3

עמוד 524

4 6

עמוד 525

8

עמוד 526

2 3

עמוד 527

4 6

עמוד 528

9

עמוד 529

2 3 4

עמוד 530

6

עמוד 530

8

עמוד 531

1 2 3 4

עמוד 532

5 6

עמוד 533

1 2

עמוד 534

3 4 6

עמוד 535

9

עמוד 536

2 3 4

עמוד 537

5 6 8 9

עמוד 538

2 3

עמוד 539

4 6

עמוד 540

1 8 9

עמוד 541

2 3 4 5

עמוד 542

6 9

עמוד 543

1 2 3 4

עמוד 544

6 7

עמוד 545

1 2 3 9

עמוד 546

4 6

עמוד 547

1 2 9

עמוד 548

3 4 5 6

עמוד 549

7 9

עמוד 550

1 2 3 4

עמוד 551

5 6

עמוד 552

1 2

עמוד 553

3 4 5 6

עמוד 554

9

עמוד 555

1 2 3 4

עמוד 556

5 6 8

עמוד 557

2 3

עמוד 558

4 6

עמוד 559

9

עמוד 560

1 2 3 4

עמוד 561

5 6 8

עמוד 562

1 2 3 9

עמוד 563

4 6

עמוד 564

9

עמוד 565

2 3 4

עמוד 566

6 8

עמוד 567

1 2 3 4

עמוד 568

6

עמוד 569

1 2 9

עמוד 570

3 4 6

עמוד 571

7
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד