פתרונות לבני גורן - מתמטיקה (4 יח"ל) - שאלון 804 - חלק ב-1

עמוד 15

עמוד 16

עמוד 17

עמוד 18

עמוד 19

54 55 57

עמוד 22

1 2 3 4 5 6 7 8

עמוד 23

עמוד 24

עמוד 25

עמוד 26

עמוד 27

עמוד 28

עמוד 29

עמוד 30

עמוד 38

1 2 3 4 5 6

עמוד 39

7 8 9 10 11 12 13 14

עמוד 40

עמוד 41

עמוד 42

עמוד 43

עמוד 44

עמוד 45

עמוד 46

עמוד 47

עמוד 48

עמוד 49

79 84 85

עמוד 50

עמוד 51

עמוד 52

עמוד 53

עמוד 180

3 5 7 8

עמוד 181

10 11

עמוד 187

9 10 11

עמוד 188

12

עמוד 190

4 5 7

עמוד 191

9 10 11 12 13

עמוד 192

14

עמוד 195

4 5 6

עמוד 196

7 8 10 11 12

עמוד 198

8

עמוד 200

3 4 5 6 7

עמוד 201

9

עמוד 206

8

עמוד 207

10 11 13

עמוד 208

15 19

עמוד 212

13 14 15

עמוד 215

2 7

עמוד 216

10 8

עמוד 220

3

עמוד 221

7 9 10 11

עמוד 223

7

עמוד 228

2 4 5

עמוד 229

6 8 9 10

עמוד 230

13 14

עמוד 233

4

עמוד 234

8 9 10

עמוד 235

עמוד 236

19

עמוד 239

5 7

עמוד 240

12 14

עמוד 242

4 7 8

עמוד 243

3

עמוד 244

4 6 7 8

עמוד 248

3

עמוד 249

4 6 7 8 9

עמוד 250

12 13 14

עמוד 251

עמוד 252

20

עמוד 253

1

עמוד 254

2 4 6

עמוד 255

8 10 12 13

עמוד 257

2 3 6

עמוד 258

7 9

עמוד 261

2 3 4 5 6

עמוד 264

6 7

עמוד 269

7 8 9

עמוד 270

10 14 15

עמוד 271

עמוד 274

1 2 5 6

עמוד 275

11 12

עמוד 279

1

עמוד 280

4 6

עמוד 281

10 11 12

עמוד 282

עמוד 284

3 4 6 8

עמוד 287

2 3 4 5

עמוד 288

6 7 8 10

עמוד 291

6 7 9

עמוד 292

עמוד 293

17 20

עמוד 294

21 22 24

עמוד 304

1 2 3 4 5

עמוד 305

6 7 8 9 10

עמוד 306

11 12 13

עמוד 309

4 5 6 7 8 9

עמוד 310

עמוד 312

1 2

עמוד 313

3 4 5 6 7

עמוד 314

8 9 10 11

עמוד 315

עמוד 316

עמוד 317

23 24

עמוד 318

1 2 3 5

עמוד 319

9 10

עמוד 320

12 14 15

עמוד 321

2 3

עמוד 322

4 5 6 8

עמוד 323

10 11

עמוד 329

3 4 5

עמוד 330

10 12

עמוד 333

4

עמוד 334

6
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד