פתרונות ליואל גבע - מתמטיקה (3 יח"ל) - 802

עמוד 135

22 23

עמוד 136

עמוד 138

עמוד 139

עמוד 142

עמוד 144

עמוד 149

עמוד 150

עמוד 151

עמוד 152

1 2

עמוד 153

3 4 5 6 7

עמוד 155

2 3 4 5 6 7 8 9 10

עמוד 156

11 12

עמוד 157

עמוד 158

21

עמוד 159

2 3 4 5 6

עמוד 160

7 8 9 10 11 12

עמוד 164

20 21

עמוד 167

1 2 3

עמוד 168

4 5 6 7 8

עמוד 171

9 10

עמוד 172

עמוד 177

1 2 3 4 5

עמוד 178

6 7 8 9 10 11

עמוד 179

12 13

עמוד 180

14 15

עמוד 181

עמוד 182

עמוד 184

עמוד 185

עמוד 186

עמוד 188

עמוד 189

עמוד 191

2 3 4 5 6

עמוד 192

7 8 9

עמוד 193

10 11 12

עמוד 194

עמוד 195

עמוד 197

7 8

עמוד 198

עמוד 199

עמוד 200

עמוד 201

עמוד 203

1 2 3 4

עמוד 204

5 6

עמוד 205

7 8 9 10 11 12

עמוד 206

עמוד 212

9 10 11 12

עמוד 213

עמוד 214

18 19 20

עמוד 215

21 22 23

עמוד 218

1 2 3

עמוד 219

4 5 6 7

עמוד 220

8 9 10 11

עמוד 221

עמוד 223

19

עמוד 224

עמוד 225

26

עמוד 226

27

עמוד 227

עמוד 229

עמוד 230

36 37

עמוד 232

2 3 4

עמוד 233

5 6 7 8 9

עמוד 235

11 12

עמוד 236

עמוד 237

18 19 20

עמוד 240

1 2 3 4

עמוד 241

5 6 7 8

עמוד 242

עמוד 245

1 2 3

עמוד 246

4 5 6 7 8

עמוד 249

9 10 11 12 13

עמוד 250

עמוד 252

5 6 7 8

עמוד 253

9

עמוד 255

1 2 3

עמוד 256

4 5 6 7 8

עמוד 258

10 11

עמוד 259

עמוד 260

עמוד 261

22 23

עמוד 263

24 25 26

עמוד 264

עמוד 266

עמוד 267

עמוד 268

עמוד 269

עמוד 270

49 50 51

עמוד 355

עמוד 356

עמוד 357

25

עמוד 358

עמוד 359

עמוד 360

36 37

עמוד 361

עמוד 362

45 46 47

עמוד 363

1 2 3 4 5 6 7

עמוד 364

8

עמוד 368

עמוד 369

עמוד 385

4 5 6 7 8

עמוד 386

9 10 11 12

עמוד 388

13 14 15

עמוד 389

16

עמוד 391

18

עמוד 392

19 20 21

עמוד 395

6 7 8 9 12 13

עמוד 397

10 11

עמוד 400

15

עמוד 401

עמוד 402

עמוד 425

1 2 3 4

עמוד 426

5 6 7 8 9 10

עמוד 427

עמוד 428

עמוד 431

עמוד 432

עמוד 433

עמוד 434

עמוד 435

44 45 47

עמוד 436

עמוד 437

עמוד 439

עמוד 441

2 3 4 5

עמוד 442

7 8 9 10

עמוד 445

עמוד 446

עמוד 447

19

עמוד 448

אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד