פתרונות לגבי יקואל - מתמטיקה (3 יח"ל) - 802

עמוד 116

1 2 3 4 5 6

עמוד 124

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

עמוד 125

עמוד 126

עמוד 127

עמוד 128

46

עמוד 133

עמוד 134

עמוד 135

עמוד 152

עמוד 153

עמוד 154

66

עמוד 155

67 68 69

עמוד 156

72 73

עמוד 157

עמוד 158

81 82 83

עמוד 169

3 4 5 6 7

עמוד 170

8 9 10

עמוד 178

1 2 3 4 5 6

עמוד 181

1 2 3

עמוד 182

1 2 3

עמוד 183

4 5 6 7

עמוד 184

8 9 10 11 12

עמוד 185

עמוד 186

עמוד 187

עמוד 188

עמוד 189

עמוד 190

37

עמוד 201

1 2 3

עמוד 202

4 5 6 7 8 9

עמוד 203

עמוד 204

עמוד 205

20

עמוד 207

1 2 3 4

עמוד 208

5 6 7 8

עמוד 209

9 10 11 12 13

עמוד 210

עמוד 211

עמוד 212

עמוד 213

29 30 31

עמוד 214

32 33 34

עמוד 256

1 2 3 4 5 6

עמוד 257

7

עמוד 260

12 13 14

עמוד 261

15 16

עמוד 262

19 20 21

עמוד 263

עמוד 264

עמוד 265

עמוד 268

41 42

עמוד 305

9 10 11 12

עמוד 306

13 15 16

עמוד 307

עמוד 308

23 24 25

עמוד 309

26 27

עמוד 310

28

עמוד 367

1 2 3 4

עמוד 368

5 6 7 8

עמוד 369

10 11 12

עמוד 377

1 2 3 4

עמוד 378

5 6 7 8 9

עמוד 379

10

עמוד 385

1 2 3 4

עמוד 386

5 6 7

עמוד 389

1 2 3

עמוד 390

4 5 6 7 8

עמוד 391

9 10 11
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד