פתרונות ליואל גבע - מתמטיקה(4 ו-5 יח"ל) שאלון 804-806 כרך ב'

עמוד 604

עמוד 605

עמוד 606

עמוד 607

עמוד 608

עמוד 609

עמוד 612

5 6 7 8 9 10

עמוד 613

עמוד 614

עמוד 618

עמוד 619

עמוד 620

עמוד 631

5 6 7 8 9

עמוד 632

עמוד 633

עמוד 634

עמוד 635

25

עמוד 636

עמוד 638

2 3 4 5 6 7 8

עמוד 640

12 13 14

עמוד 641

15 16 17

עמוד 643

עמוד 644

27 28

עמוד 645

29 30 31

עמוד 646

32

עמוד 649

עמוד 650

עמוד 651

עמוד 654

1 2 3 4 5

עמוד 655

7 8 9 10 11 13

עמוד 668

עמוד 669

עמוד 670

עמוד 671

עמוד 672

עמוד 673

עמוד 675

עמוד 676

עמוד 677

עמוד 678

69 70 71

עמוד 680

1 2 3 4 5

עמוד 681

6 7 8 9 10 11

עמוד 682

עמוד 683

עמוד 684

עמוד 685

1 2 3 4 5 6

עמוד 686

7 8 9 10 11

עמוד 687

עמוד 692

6 7 8 9 10

עמוד 693

עמוד 694

עמוד 695

עמוד 696

עמוד 697

עמוד 698

עמוד 699

47 48

עמוד 700

עמוד 701

עמוד 702

63 64

עמוד 703

עמוד 704

71 72 73

עמוד 705

עמוד 706

81

עמוד 707

3 4 5 6 7 8

עמוד 708

עמוד 709

עמוד 710

עמוד 711

1 2 3 4 5 6 7

עמוד 712

8 9 10 11 12 13

עמוד 713

עמוד 714

עמוד 722

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

עמוד 723

עמוד 724

עמוד 735

עמוד 740

1 2 3

עמוד 741

4 5 6 7 8 9 10 11 12

עמוד 742

עמוד 750

עמוד 753

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

עמוד 754

עמוד 755

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

עמוד 757

1 2 3 4 5 7 8 9

עמוד 758

עמוד 759

עמוד 761

1 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 762

1 2 3 4 5 6 7 8

עמוד 764

עמוד 765

עמוד 767

עמוד 768

עמוד 769

עמוד 778

עמוד 780

1 2 3 4 5 6 7

עמוד 781

8 9 10 11 12 13 14

עמוד 783

1 2

עמוד 784

3 4 5 6 7 8 9

עמוד 785

עמוד 786

עמוד 787

עמוד 788

עמוד 789

37 38 39

עמוד 791

1 2

עמוד 792

3 4 5 6 7 8 9

עמוד 793

עמוד 794

עמוד 795

עמוד 796

עמוד 797

עמוד 798

עמוד 799

עמוד 800

51

עמוד 801

עמוד 802

עמוד 804

1 2 3 4 5 6

עמוד 805

7 8 9 10 11 12 13

עמוד 806

עמוד 807

עמוד 808

עמוד 809

עמוד 810

עמוד 811

עמוד 812

עמוד 813

58 59 60

עמוד 814

61 62

עמוד 815

עמוד 816

עמוד 817

עמוד 818

עמוד 834

עמוד 847

1 2

עמוד 848

3 4 5 6 7 8 9

עמוד 849

עמוד 850

עמוד 851

עמוד 868

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

עמוד 875

עמוד 876

עמוד 877

עמוד 878

34 35 36

עמוד 880

1 2 3 4

עמוד 883

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

עמוד 884

עמוד 890

עמוד 892

עמוד 921

1 2 3 4 5 6 7

עמוד 922

עמוד 923

עמוד 924

עמוד 925

31 32 33

עמוד 926

2

עמוד 927

3 4 5 6 7

עמוד 928

8 9 10 11 12

עמוד 929

עמוד 930

עמוד 931

עמוד 932

29 30 31

עמוד 933

עמוד 934

עמוד 936

1 2

עמוד 937

3 6

עמוד 938

7 8 9 10

עמוד 941

1

עמוד 942

2 3 4 5 6

עמוד 943

7 8 9 10 11

עמוד 944

עמוד 945

עמוד 946

עמוד 947

עמוד 948

30 31 34

עמוד 949

עמוד 950

40 41 42

עמוד 951

עמוד 958

עמוד 959

עמוד 960

24 25 26

עמוד 961

עמוד 962

עמוד 963

עמוד 964

44 45 46

עמוד 965

עמוד 966

15 16

עמוד 967

עמוד 969

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

עמוד 970

16 17 18

עמוד 971

עמוד 972

עמוד 973

1-6

עמוד 974

7 8 9 10 11 12

עמוד 975

1 2 3 4 13 14

עמוד 976

5 6 7 8 9 10

עמוד 977

עמוד 979

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

עמוד 980

עמוד 981

21 22 23

עמוד 982

עמוד 983

עמוד 984

עמוד 985

1 2 3 4 5 6

עמוד 986

7 8 9 10 11 12 13

עמוד 987

עמוד 988

עמוד 989

25 26 27

עמוד 994

עמוד 995

עמוד 996

עמוד 997

עמוד 998

46 47

עמוד 1011

1 2 3

עמוד 1012

4 5 6

עמוד 1033

1 3 4

עמוד 1034

6 10 11

עמוד 1035

12

עמוד 1036

15 16 18

עמוד 1037

עמוד 1038

24 25 27

עמוד 1039

28 29

עמוד 1041

36 37 38

עמוד 1043

40 42 43

עמוד 1097

1

עמוד 1106

39 40 41

עמוד 1107

43
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד