פתרונות ליואל גבע - מתמטיקה(4 ו-5 יח"ל) שאלון 804-806 כרך א'

עמוד 56

10

עמוד 57

11 13 14

עמוד 59

2 3

עמוד 60

8 9 10

עמוד 61

13

עמוד 62

2

עמוד 63

6 7 8

עמוד 65

14 15 16

עמוד 66

17 18 22

עמוד 67

23 25 28

עמוד 73

8

עמוד 74

15 16 17

עמוד 83

3 5 6 7

עמוד 84

9 10 12

עמוד 85

14

עמוד 86

עמוד 87

23 25

עמוד 90

1 2 3 5

עמוד 91

7

עמוד 92

10 11

עמוד 93

15

עמוד 94

22

עמוד 95

23 25

עמוד 96

27

עמוד 101

44 45 50

עמוד 102

53

עמוד 104

60 63

עמוד 108

1 2 3 4 5 6 7

עמוד 109

8

עמוד 111

עמוד 112

עמוד 114

36

עמוד 115

עמוד 116

45 46

עמוד 117

53 54

עמוד 118

56 59

עמוד 119

63

עמוד 120

67 68

עמוד 121

71 72 73

עמוד 255

1 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 256

עמוד 257

עמוד 259

46 47 48

עמוד 260

עמוד 261

עמוד 262

עמוד 263

עמוד 264

עמוד 265

עמוד 268

1 2 3 4 5 6 7 8

עמוד 269

עמוד 270

עמוד 271

עמוד 272

50 51

עמוד 273

עמוד 274

עמוד 275

עמוד 276

עמוד 277

עמוד 278

עמוד 279

עמוד 280

עמוד 439

3 4 5 6 7

עמוד 440

8 9 10 11 12

עמוד 441

עמוד 442

19 20

עמוד 443

עמוד 444

עמוד 445

עמוד 446

עמוד 447

42

עמוד 449

7 8 9 10 11

עמוד 450

עמוד 451

17 18 19

עמוד 453

2 3 4 5 6 7

עמוד 454

9 10 11 12

עמוד 455

עמוד 456

עמוד 457

23

עמוד 467

11 12 13

עמוד 468

עמוד 469

עמוד 470

עמוד 471

עמוד 472

עמוד 473

43 44

עמוד 474

עמוד 475

עמוד 476

59 61 62

עמוד 477

עמוד 479

עמוד 480

80 81 82

עמוד 481

84 85 86

עמוד 482

89 90 91

עמוד 483

עמוד 484

עמוד 489

עמוד 490

עמוד 491

עמוד 492

עמוד 493

עמוד 494

1 2 3 4

עמוד 495

5 6 7 8 9

עמוד 496

עמוד 497

עמוד 498

עמוד 499

עמוד 505

8 9 10 11 12

עמוד 506

עמוד 507

18 19

עמוד 508

עמוד 509

עמוד 510

עמוד 511

עמוד 512

עמוד 513

עמוד 514

עמוד 515

56 57 58

עמוד 518

עמוד 519

עמוד 520

עמוד 521

עמוד 522

עמוד 523

עמוד 526

5 6 7 8 10

עמוד 527

עמוד 528

עמוד 529

עמוד 530

עמוד 531

עמוד 532

38 39

עמוד 533

42 43 44

עמוד 534

45 46 47

עמוד 544

5 6 7 8 9

עמוד 545

עמוד 546

עמוד 547

עמוד 548

עמוד 549

עמוד 550

עמוד 551

עמוד 552

עמוד 553

עמוד 554

55 56

עמוד 555

עמוד 556

עמוד 557

1 2 3 4 5

עמוד 558

6 7 8 9 10

עמוד 559

עמוד 560

עמוד 561

21

עמוד 563

2 3 4 5 6

עמוד 564

7 8 9 10 11

עמוד 565

עמוד 567

2 3 4

עמוד 568

5 6 7 8 9

עמוד 569

עמוד 570

15 16

עמוד 571

עמוד 574

6 7 8 9

עמוד 575

עמוד 576

עמוד 577

עמוד 578

עמוד 579

עמוד 580

עמוד 581

עמוד 582

עמוד 584

1 2 3 4

עמוד 585

5 6 7 8 9

עמוד 586

עמוד 587

עמוד 588

עמוד 589

24 26 27

עמוד 593

1 2 3 4 5

עמוד 594

7 8 9 10

עמוד 595

11 12 13

עמוד 598

עמוד 599

23 24

עמוד 601

32 33

עמוד 602

עמוד 603

39 40 41

עמוד 604

48 49

עמוד 605

עמוד 606

56 57

עמוד 607

60 61

עמוד 610

3 4 5 6

עמוד 611

8 10 11 12

עמוד 612

13

עמוד 613

18

עמוד 615

24 26 27

עמוד 616

28 29 30

עמוד 617

36

עמוד 618

37 38 39

עמוד 618

41

עמוד 619

43 45 46

עמוד 620

עמוד 621

52 54 55

עמוד 626

3 4

עמוד 627

5 7 8

עמוד 628

עמוד 629

16 17

עמוד 630

עמוד 631

עמוד 632

עמוד 633

עמוד 635

40 42 44

עמוד 636

עמוד 637

50 51 53

עמוד 639

1 2 3

עמוד 640

6 7 8

עמוד 642

10 12 14

עמוד 643

עמוד 644

עמוד 645

2 3

עמוד 646

5 7 8

עמוד 647

12 13

עמוד 648

עמוד 649

עמוד 651

עמוד 652

37

עמוד 654

1

עמוד 655

4 5 7

עמוד 656

10 11 13

עמוד 657

עמוד 658

19 20 21

עמוד 659

22 23

עמוד 660

עמוד 661

עמוד 662

33 34 35

עמוד 667

1 2 3

עמוד 668

5 6 8 9

עמוד 669

1 2 3 4

עמוד 670

5 6 7 8 9 10

עמוד 671

עמוד 672

16 18 19

עמוד 673

21 22 23

עמוד 676

2 3 4 5

עמוד 677

6 7 9 10

עמוד 678

עמוד 679

עמוד 680

עמוד 681

26 27 30

עמוד 682

עמוד 683

37 38 39

עמוד 684

עמוד 685

עמוד 686

1 2 3 4

עמוד 687

5 6 7

עמוד 688

9 10 12 13

עמוד 689

14 15 17

עמוד 690

19 21

עמוד 694

3 4 5 6 7

עמוד 695

8 9 10 11 12

עמוד 696

עמוד 697

עמוד 698

עמוד 699

עמוד 700

עמוד 702

5 6
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד