פתרונות ליואל גבע - מתמטיקה (3 יח"ל) - 801

עמוד 63

עמוד 64

עמוד 65

עמוד 66

31 32 33

עמוד 68

1 2 3 4 5 6 7 8

עמוד 70

9 10 11 12

עמוד 71

13 14 15

עמוד 72

עמוד 73

עמוד 74

עמוד 75

30 31 32

עמוד 76

33 34

עמוד 77

35 36

עמוד 78

37 38

עמוד 125

עמוד 126

20

עמוד 127

עמוד 128

28 29 30

עמוד 129

עמוד 130

עמוד 131

עמוד 132

עמוד 133

51 52

עמוד 134

עמוד 136

עמוד 137

עמוד 138

73 74 75

עמוד 141

6 7 8 9 10 11

עמוד 142

עמוד 147

עמוד 149

עמוד 151

עמוד 152

31

עמוד 153

עמוד 154

עמוד 155

עמוד 156

50

עמוד 158

2 3 4 5 6 7 8

עמוד 159

עמוד 160

16 17

עמוד 162

עמוד 163

25

עמוד 165

27 30

עמוד 166

31 32

עמוד 195

9 10 11 12

עמוד 196

עמוד 197

עמוד 198

23 24

עמוד 200

עמוד 204

עמוד 205

58 59

עמוד 206

עמוד 208

2 3 4 5

עמוד 209

9 10

עמוד 350

20 21

עמוד 351

עמוד 353

עמוד 354

עמוד 357

4 5 6 7

עמוד 358

8 9 10 11

עמוד 359

עמוד 360

17 18

עמוד 362

עמוד 363

עמוד 364

31 32

עמוד 365

עמוד 366

38 39

עמוד 370

5 6 7

עמוד 371

8 9 10 11

עמוד 372

עמוד 373

עמוד 375

עמוד 376

עמוד 379

3 4 5

עמוד 380

6 7 8

עמוד 382

עמוד 383

16 17 18

עמוד 384

עמוד 385

23

עמוד 386

עמוד 391

3 4 5 6 7

עמוד 393

10 11 12

עמוד 394

15 16

עמוד 395

18 19 20

עמוד 396

21 22 23

עמוד 399

2 3 4 5 6

עמוד 400

7 8 9

עמוד 401

עמוד 402

עמוד 403

עמוד 406

9 10 11

עמוד 415

15 16 17

עמוד 420

8 9 10

עמוד 423

21 22 23

עמוד 434

14 15

עמוד 435

16 17

עמוד 436

עמוד 437

עמוד 438

27

עמוד 439

עמוד 440

32 33

עמוד 497

4 5 6 7

עמוד 498

9 10 11 12 13

עמוד 499

14

עמוד 502

19 20 21

עמוד 503

23 24 25

עמוד 504

26
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד