פתרונות לגבי יקואל - מתמטיקה (3 יח"ל) - 801

עמוד 141

1 2 3 4

עמוד 142

5 6 7 8 9 10

עמוד 143

עמוד 144

15 16

עמוד 145

17

עמוד 146

18 19 20

עמוד 147

21 22

עמוד 294

1 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 295

עמוד 296

עמוד 297

21

עמוד 301

1 2 3 4 5 6 7

עמוד 302

8 9 10 11 12 13

עמוד 303

עמוד 308

7 8 9 10 11 12 13

עמוד 309

עמוד 316

2 3 4 6 7 8 9 10

עמוד 317

עמוד 318

עמוד 319

25

עמוד 324

2 3 4 5 6 7

עמוד 325

8 9 10 11 12 13

עמוד 327

1 2 3 4 5 6 7

עמוד 328

8 9 10 11 12 13 14

עמוד 329

15 16

עמוד 343

1 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 344

עמוד 345

1 2 3 4

עמוד 346

5 6 7 8

עמוד 347

9 10 11 12 13

עמוד 348

14 15

עמוד 363

1 2 3

עמוד 364

4 5 6 7 8

עמוד 365

9 10 11 12

עמוד 366

1 2 3

עמוד 367

4 5 6 7

עמוד 368

8 9 10

עמוד 375

6 7 8 9 10

עמוד 376

11 12

עמוד 377

1 2 3

עמוד 378

4 5 6 7

עמוד 379

8 9 10

עמוד 392

6 7 8

עמוד 393

9 10 11

עמוד 395

1 2 3

עמוד 396

4 5 6 7

עמוד 397

8 9 10 11 12

עמוד 398

עמוד 399

עמוד 400

עמוד 401

עמוד 402

34 35

עמוד 403

36 37

עמוד 415

4 5 6

עמוד 428

1 2

עמוד 444

1 2 3 4

עמוד 445

5 6

עמוד 448

12 13

עמוד 449

14 15 16

עמוד 467

13 14 15

עמוד 468

16

עמוד 521

1 2 3

עמוד 522

4 5 6 7 8 9 10

עמוד 528

1 2 3

עמוד 529

4
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד