פתרונות לגבי יקואל - כתה ט - חלק ב

עמוד 527

5

עמוד 528

8 9 11

עמוד 529

12

עמוד 530

16 17

עמוד 531

20 21

עמוד 532

23 24 26

עמוד 547

15

עמוד 548

17 18

עמוד 550

25

עמוד 552

32

עמוד 561

8 9 10 11

עמוד 563

15 16 17

עמוד 564

עמוד 565

23 25

עמוד 566

29

עמוד 577

7 8

עמוד 578

9 10 12

עמוד 579

13 16 17

עמוד 580

21 22

עמוד 581

23

עמוד 595

7 8

עמוד 596

9 10 11 12 13

עמוד 605

13 15

עמוד 606

16 17

עמוד 611

5 6

עמוד 612

10 11

עמוד 628

15 16

עמוד 629

19 20

עמוד 631

עמוד 632

30 31

עמוד 675

4

עמוד 676

5 6

עמוד 677

8

עמוד 679

10 11

עמוד 680

12

עמוד 682

15

עמוד 687

6

עמוד 688

7 8 9

עמוד 689

10 11

עמוד 718

3

עמוד 719

5 8

עמוד 720

11

עמוד 732

5 6 8 9

עמוד 733

10 11

עמוד 734

14 16

עמוד 735

18 19

עמוד 745

1 2

עמוד 746

5 6 7

עמוד 747

8 9

עמוד 748

11 13

עמוד 756

9

עמוד 757

11

עמוד 759

17 18 19

עמוד 760

21

עמוד 761

23

עמוד 770

5 6

עמוד 771

7 8

עמוד 772

9 10 11

עמוד 773

12

עמוד 780

1 2 3 4 5 6

עמוד 781

7 9 10 12

עמוד 782

עמוד 783

עמוד 784

עמוד 785

32 33 34

עמוד 791

2

עמוד 792

3 4 6

עמוד 793

עמוד 794

18

עמוד 826

6 7 8

עמוד 827

11

עמוד 830

7 8 9

עמוד 834

8 9 10

עמוד 835

11 13

עמוד 839

9 10 11
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד