פתרונות לגבי יקואל - כתה ט - חלק א

עמוד 11

5

עמוד 12

6 9

עמוד 13

עמוד 14

15 20

עמוד 19

2 4

עמוד 20

5

עמוד 22

3

עמוד 23

4 5 6

עמוד 26

2

עמוד 27

3 4 5 6

עמוד 28

7

עמוד 33

2 4 5

עמוד 34

7

עמוד 40

1 3

עמוד 41

7

עמוד 45

1 2

עמוד 46

4 5 6

עמוד 47

7 8 9 10

עמוד 66

1 2 3

עמוד 67

4 5 6

עמוד 68

8

עמוד 69

11 12

עמוד 73

2 3

עמוד 74

5 6 7

עמוד 76

14 15

עמוד 77

6 17 19

עמוד 78

עמוד 79

25 28

עמוד 80

29

עמוד 91

1 2 3

עמוד 92

4 6 7

עמוד 96

2 3

עמוד 97

7

עמוד 98

8 11

עמוד 99

12 13

עמוד 100

14

עמוד 108

1

עמוד 109

8

עמוד 112

1

עמוד 113

2 3 4 5 6

עמוד 114

8 9 11 12

עמוד 120

1 2

עמוד 121

4

עמוד 122

5 6 8 9

עמוד 123

12

עמוד 127

1 2 3

עמוד 128

4 5 6 7

עמוד 129

8

עמוד 146

1

עמוד 147

4 7

עמוד 149

12 13 15

עמוד 150

17

עמוד 151

19

עמוד 152

22

עמוד 153

26 27 28

עמוד 157

1

עמוד 158

5 7

עמוד 160

12 13 14

עמוד 161

16 17

עמוד 163

24

עמוד 168

1 3

עמוד 169

5

עמוד 170

7 10

עמוד 171

13

עמוד 172

15 16

עמוד 173

19

עמוד 174

22 24

עמוד 181

1 2 3

עמוד 182

5 6

עמוד 183

10 12

עמוד 192

2

עמוד 193

5

עמוד 194

7

עמוד 195

9 11

עמוד 218

4 5 6 7

עמוד 219

8 9 10 11

עמוד 220

14

עמוד 221

עמוד 222

20 21 22

עמוד 223

24 26

עמוד 240

27

עמוד 241

28 30 31

עמוד 242

32 33

עמוד 287

12

עמוד 288

עמוד 289

17 19

עמוד 290

עמוד 294

1 3

עמוד 295

4 5 6

עמוד 296

9

עמוד 297

13 14 15

עמוד 305

3 5 6 7

עמוד 306

8 9

עמוד 307

11 12

עמוד 343

2

עמוד 344

4 5

עמוד 345

10

עמוד 346

11

עמוד 348

2

עמוד 349

6

עמוד 350

8 9

עמוד 358

1 2 3

עמוד 360

9 10

עמוד 361

11

עמוד 363

6 7

עמוד 373

3

עמוד 374

9

עמוד 377

1 3

עמוד 380

13

עמוד 389

1

עמוד 392

1 3

עמוד 394

8 10

עמוד 395

11 12 13

עמוד 473

1 3 4

עמוד 474

5 6 7

עמוד 475

8 9 10
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד