פתרונות למתמטיקה משולבת - כתה ח - חלק ב (מסלול כחול)

עמוד 81

1 2 3 4 5

עמוד 82

6 7 8 9

עמוד 85

1 2 3 4

עמוד 86

5 6 7

עמוד 90

1

עמוד 91

5 6 7

עמוד 95

1 2 3

עמוד 96

4 5 6 7

עמוד 100

2 4 5

עמוד 101

6 7 8 9 10

עמוד 102

11 12

עמוד 105

4 5

עמוד 107

4 5 6 7 8 9

עמוד 108

10 11 12

עמוד 111

1 2

עמוד 112

3 4 5

עמוד 113

7 8 9 10 11

עמוד 115

1 2

עמוד 116

3 4 5 6 7 8

עמוד 117

9 10

עמוד 121

1 2 3

עמוד 122

4

עמוד 123

10 11 12

עמוד 125

1 2 3 4

עמוד 129

1 2 3

עמוד 132

1 2

עמוד 133

3 5 6 7 8

עמוד 137

1 2

עמוד 138

7 8 9

עמוד 149

2

עמוד 186

1 2

עמוד 187

3

עמוד 188

9

עמוד 190

1 2 3 4

עמוד 191

5 6 7 8 10

עמוד 192

עמוד 228

2 4 5

עמוד 231

5 6

עמוד 232

7 8

עמוד 236

2 3

עמוד 237

4 5 6 7 8

עמוד 244

2 3 5 6

עמוד 245

7

עמוד 247

1 2

עמוד 248

3 4 5

עמוד 258

6 7 8 9

עמוד 261

1

עמוד 262

2 3 4

עמוד 263

5 7

עמוד 264

9

עמוד 267

2 3 4

עמוד 268

5 6

עמוד 270

2 3

עמוד 271

4 5 6
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד