פתרונות למתמטיקה משולבת - כתה ח - חלק א (מסלול כחול)

עמוד 30

2 3

עמוד 31

1 2

עמוד 32

4 5

עמוד 33

7 8

עמוד 39

9 10 11 12

עמוד 46

7

עמוד 47

4 5 6 7

עמוד 48

8

עמוד 60

4

עמוד 61

2 3

עמוד 62

7 8 9

עמוד 63

10

עמוד 67

1

עמוד 68

7 8 9

עמוד 76

3 4 5 6

עמוד 81

2 3 4 6 7 8

עמוד 82

10 11 12

עמוד 91

3

עמוד 92

4

עמוד 93

3 4 5 6 7

עמוד 104

2

עמוד 105

4

עמוד 106

2 3 4

עמוד 107

8 9 10 11 12 13

עמוד 111

1 2 3

עמוד 112

11

עמוד 114

6

עמוד 115

7 8 9

עמוד 116

7 8 9 10

עמוד 117

עמוד 121

2 3 4 5

עמוד 129

3 4 5 6

עמוד 151

1 2 3

עמוד 152

4 6

עמוד 153

8

עמוד 165

12 13

עמוד 170

3 4 5 6

עמוד 171

8 9 10

עמוד 172

9 12

עמוד 176

5 6 7 8

עמוד 181

8 9 10

עמוד 182

13 14 15

עמוד 187

3 4 5 6 7

עמוד 190

1 2 3 4 5 6 7

עמוד 193

3 4 6 7

עמוד 194

1 2

עמוד 195

3 4 5 6

עמוד 196

7 8 9 10

עמוד 197

עמוד 200

1

עמוד 201

2 4 5

עמוד 208

3 4

עמוד 209

5

עמוד 210

3 4 5 6 7

עמוד 211

עמוד 213

1 2

עמוד 214

3 4 5 6 7

עמוד 217

1 2 3 4 5

עמוד 218

6 8 10

עמוד 223

6 7 8

עמוד 226

1 2 3

עמוד 231

2 3

עמוד 232

6 7 8 10

עמוד 240

1 2

עמוד 241

5 6 7

עמוד 257

1 2 3

עמוד 259

7 8

עמוד 263

5 6 7

עמוד 268

1

עמוד 269

3 4

עמוד 270

5 6 7

עמוד 271

8 9 10 11 12

עמוד 274

1 2 3

עמוד 275

4 6

עמוד 290

4 5 6

עמוד 291

7 8 9 10

עמוד 294

1 2 4

עמוד 295

5 6 7 8

עמוד 296

עמוד 303

1 2

עמוד 304

4 6 7 8

עמוד 308

1 2 3

עמוד 309

4 5 6 7 8

עמוד 310

9 10 11 12 13

עמוד 311

15 16 17

עמוד 316

1

עמוד 317

3 4

עמוד 318

5 7 8 9 11

עמוד 320

1

עמוד 321

2 3 4 5 6 7

עמוד 322

8 9 10

עמוד 326

3 4 5

עמוד 327

6 7 8 9 10

עמוד 328

עמוד 333

3 4 5 6 7

עמוד 334

8 9

עמוד 336

1

עמוד 337

2 3 4 5 6 7

עמוד 338

8 9 10
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד