פתרונות ליצחק שלו ואתי עוזרי - כתה ח - חלק ב

עמוד 4

1

עמוד 5

2 3 4 5 6

עמוד 6

7

עמוד 8

8

עמוד 9

9 10 11 13

עמוד 11

עמוד 12

עמוד 13

27

עמוד 20

3 4 5 6 7

עמוד 26

21 22

עמוד 32

30

עמוד 33

עמוד 35

40 41 42

עמוד 37

עמוד 38

עמוד 39

56

עמוד 40

57 58

עמוד 52

2 3 4

עמוד 53

5 6 7 8

עמוד 54

9 10 11 12

עמוד 55

13 14 15

עמוד 56

17 18

עמוד 59

20

עמוד 60

21 22

עמוד 62

עמוד 63

30

עמוד 64

31 32

עמוד 70

37

עמוד 71

38

עמוד 75

41

עמוד 92

10 11

עמוד 93

12

עמוד 107

עמוד 108

עמוד 109

46 48 49

עמוד 110

52

עמוד 113

עמוד 115

67

עמוד 116

עמוד 119

75

עמוד 149

7

עמוד 166

עמוד 167

עמוד 168

עמוד 169

עמוד 172

46

עמוד 173

עמוד 174

עמוד 175

עמוד 177

עמוד 178

עמוד 179

78 79

עמוד 180

עמוד 181

85 86 87

עמוד 182

עמוד 183

עמוד 184

עמוד 185

אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד