פתרונות ליצחק שלו ואתי עוזרי - כתה ח - חלק א

עמוד 3

2 3 4 5 6 7

עמוד 6

10 11

עמוד 8

עמוד 15

עמוד 16

עמוד 17

עמוד 18

41 43 44

עמוד 19

45 46 47

עמוד 20

עמוד 25

56 57 58

עמוד 26

60

עמוד 27

עמוד 28

עמוד 29

76

עמוד 30

עמוד 31

82

עמוד 37

עמוד 38

99

עמוד 45

עמוד 46

עמוד 47

עמוד 91

עמוד 92

20 21

עמוד 93

עמוד 94

27

עמוד 109

42 43

עמוד 114

47 48

עמוד 115

49 50 51

עמוד 116

53 54

עמוד 117

56

עמוד 118

58

עמוד 119

עמוד 125

עמוד 126

70 71 72

עמוד 132

79 80

עמוד 133

עמוד 136

עמוד 172

1 2

עמוד 173

3 4

עמוד 174

5

עמוד 176

6 7

עמוד 177

8 9 10

עמוד 180

עמוד 182

16 17 18

עמוד 183

19 20 21

עמוד 184

22 23

עמוד 186

עמוד 187

עמוד 188

עמוד 191

עמוד 192

עמוד 194

עמוד 196

עמוד 202

עמוד 203

עמוד 204

עמוד 205

עמוד 206

עמוד 207

עמוד 208

עמוד 209

עמוד 210

עמוד 211

עמוד 276

עמוד 277

עמוד 278

עמוד 279

עמוד 280

עמוד 311

7 8

עמוד 312

9 10

עמוד 313

עמוד 316

עמוד 317

23 24 25

עמוד 348

16 17

עמוד 349

עמוד 350

25 26

עמוד 351

עמוד 352

עמוד 353

עמוד 354

עמוד 355

אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד