פתרונות למתמטיקה משולבת - כתה ז - חלק ג (מסלול כחול)

עמוד 7

1 2

עמוד 9

4

עמוד 10

2

עמוד 13

1 2

עמוד 14

3

עמוד 18

2 3

עמוד 19

6 7

עמוד 29

2

עמוד 33

1

עמוד 34

3 4

עמוד 35

5 6

עמוד 57

4

עמוד 58

5 6 7 8 9 10

עמוד 60

3 4 5

עמוד 62

4 5 6

עמוד 66

5 6 7 8

עמוד 67

1 2 3 4

עמוד 68

5 6 7 8 9 10 11

עמוד 69

1 2 3

עמוד 71

1 2 6

עמוד 72

3 4 5 6 7

עמוד 73

8 12 13

עמוד 77

1 2 3 4 5

עמוד 78

6 7 8 9

עמוד 79

10

עמוד 83

1 2 3 4

עמוד 84

5 6 7 8 9

עמוד 85

עמוד 86

2 4

עמוד 87

1 2

עמוד 88

3 4 5 6 7 8

עמוד 89

9

עמוד 90

2 3

עמוד 91

4 5 6 7

עמוד 92

1 2 3

עמוד 93

4 5 6 7

עמוד 94

8

עמוד 95

2 3

עמוד 97

5 6 7

עמוד 98

12 13 14

עמוד 100

1 3 4 5

עמוד 101

2 3 4

עמוד 102

5 6 7 8

עמוד 103

9 11 12

עמוד 106

4 5

עמוד 107

1 2 3 4

עמוד 108

5 6 7 8 10

עמוד 112

2 3 4

עמוד 114

10 9

עמוד 117

2 3 4 5

עמוד 118

6 7 8 9 10

עמוד 121

1 2 3 4 5

עמוד 122

6 10

עמוד 123

2 3

עמוד 124

1 2 4 5 6 7

עמוד 125

3 4 5

עמוד 128

4 5

עמוד 129

6

עמוד 132

2 3 4 5

עמוד 133

7

עמוד 136

2 3

עמוד 137

5 6

עמוד 141

3 4 5 6 7 8

עמוד 142

9 10

עמוד 146

1 2 3 4

עמוד 150

2 5 6 7

עמוד 151

1 2

עמוד 154

2 3 4

עמוד 155

6 7 8 9 10

עמוד 158

3 4 5 6

עמוד 159

עמוד 161

5 6 7

עמוד 162

1 2 3 8

עמוד 163

4

עמוד 176

8 9 10 11

עמוד 177

עמוד 180

1 2 3 4

עמוד 181

9 10 11

עמוד 182

12 13

עמוד 187

1 2 3 5 6

עמוד 188

7 8

עמוד 204

6 7 8

עמוד 205

9 11 12
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד