פתרונות למתמטיקה משולבת - כתה ז - חלק א

עמוד 16

1 2

עמוד 17

3 4

עמוד 18

1 2 3 4 5

עמוד 19

6 7 8 9

עמוד 20

1 2

עמוד 21

1 2 3

עמוד 22

4 5 6

עמוד 23

1 2 3 4

עמוד 25

4 6 7

עמוד 27

1 2 3 4 5

עמוד 28

6 7 10

עמוד 30

3 4 5

עמוד 31

5 6 7 8

עמוד 32

9 10 11 12 13

עמוד 33

1 2 3

עמוד 34

1 2 3 4

עמוד 35

5 6 7 8 9

עמוד 38

1 2 3 4 5 6

עמוד 39

7 8

עמוד 41

2 3

עמוד 42

5 6

עמוד 43

1 2 4 5 6 7 8

עמוד 49

1 2

עמוד 50

3 5

עמוד 51

1 2 3 4

עמוד 52

5 6 7 8 9

עמוד 53

10 11 12

עמוד 54

1

עמוד 56

2 3 4 5 6 7

עמוד 57

1 2

עמוד 59

1 2 3 4

עמוד 60

5 6 7 8

עמוד 61

9 10

עמוד 62

1 2 3 4 5 6 7

עמוד 65

3 4 5 6 7 8

עמוד 66

2 3 4 5

עמוד 67

1 2

עמוד 68

3 4 5 6 7 8 9 10

עמוד 69

3 4 5

עמוד 70

1 2 3 4 5 6

עמוד 71

7 8 9 10 11 12

עמוד 72

1 2

עמוד 73

3 4

עמוד 74

1 2 3 4

עמוד 75

1 2 3

עמוד 76

1 2 3

עמוד 77

4 5

עמוד 78

1 2 3 4

עמוד 83

1 2 3

עמוד 85

1 2 3 4

עמוד 86

5 6 7 8 9

עמוד 88

4 5 7

עמוד 89

2 3 4 5 6 7 8

עמוד 90

עמוד 93

1 2 3 4 5 6

עמוד 95

1 2 3 4 5 6

עמוד 97

3 4

עמוד 98

5

עמוד 99

2 3 4 5

עמוד 100

6 7 8 9 10 11

עמוד 101

2

עמוד 102

עמוד 103

4 5 6 7 8 9

עמוד 105

3 5

עמוד 106

1 2 3 4 6

עמוד 107

5 6 7 8 9

עמוד 108

4 5

עמוד 109

6

עמוד 110

1 2 3 4 5

עמוד 111

6 7 8 9

עמוד 112

1 2

עמוד 134

1 2 4

עמוד 138

2 3 4 5

עמוד 139

6 7 8 9 10

עמוד 141

1 2

עמוד 142

3 4 5 6 7 8

עמוד 143

1 2 3

עמוד 144

1 2 4 5

עמוד 145

3 4 5 6 7

עמוד 146

8 9 10 11

עמוד 148

1 2

עמוד 149

3 4

עמוד 150

2

עמוד 151

1 4 5 6 7 8

עמוד 153

7 8 9 10 11 12

עמוד 157

1 2 3

עמוד 158

5 6

עמוד 159

3 4

עמוד 160

5 6

עמוד 161

2 3 4 5

עמוד 162

6 8 9 10 11

עמוד 163

12 13

עמוד 164

2

עמוד 165

3 4 6

עמוד 166

1 2 3 4 5

עמוד 167

6 7 8 9 10 11

עמוד 169

עמוד 170

1 2 3 4 5

עמוד 172

עמוד 173

3 4

עמוד 174

5 6

עמוד 175

1 2 3 4 8

עמוד 176

5 6 7 8 9

עמוד 178

עמוד 179

5 6 7 8

עמוד 182

1 2 3 4

עמוד 183

5 6

עמוד 184

8

עמוד 186

1 2 3 4 5

עמוד 187

4 5 6 7 8

עמוד 188

1 2 3 4 5
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד