פתרונות ליצחק שלו ואתי עוזרי - כתה ז - חלק ב

עמוד 33

58

עמוד 34

59 60 62

עמוד 35

63 64

עמוד 43

76

עמוד 44

78 79

עמוד 49

86 87

עמוד 50

88

עמוד 52

93 94

עמוד 60

106

עמוד 61

עמוד 68

118

עמוד 72

עמוד 73

עמוד 74

עמוד 75

129

עמוד 77

עמוד 78

עמוד 85

עמוד 86

142

עמוד 87

עמוד 90

עמוד 91

עמוד 92

עמוד 93

עמוד 94

עמוד 128

24 25

עמוד 129

26 27

עמוד 130

28

עמוד 132

עמוד 133

34

עמוד 136

35 36

עמוד 137

עמוד 138

44 45

עמוד 139

46

עמוד 140

47 48 49

עמוד 141

50 51

עמוד 145

53 54

עמוד 146

עמוד 147

60

עמוד 148

61

עמוד 149

עמוד 152

67 68 69

עמוד 154

עמוד 155

עמוד 156

עמוד 157

95

עמוד 158

עמוד 159

עמוד 160

עמוד 162

עמוד 164

עמוד 165

עמוד 179

3 4

עמוד 180

5 6 7 9

עמוד 191

17

עמוד 193

21

עמוד 194

22 23

עמוד 195

עמוד 204

עמוד 205

39 40

עמוד 209

44 46

עמוד 210

עמוד 212

52 53
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד