פתרונות ליצחק שלו ואתי עוזרי - כתה ז - חלק א

עמוד 10

עמוד 12

21

עמוד 27

49

עמוד 32

52 53 54

עמוד 33

55

עמוד 34

עמוד 36

66

עמוד 54

82 83 84

עמוד 55

עמוד 56

עמוד 80

1 2 3

עמוד 81

7

עמוד 85

11

עמוד 86

עמוד 87

17 18

עמוד 91

21

עמוד 92

עמוד 93

29

עמוד 98

33

עמוד 99

34

עמוד 100

עמוד 102

40

עמוד 103

עמוד 104

48 49

עמוד 110

59 60

עמוד 111

עמוד 117

70 72

עמוד 119

75

עמוד 125

84 85 87

עמוד 132

עמוד 133

102

עמוד 199

10 11 12

עמוד 200

עמוד 201

19 20

עמוד 202

21 22

עמוד 207

33 34

עמוד 208

עמוד 217

51 52 53

עמוד 221

58 59 60

עמוד 222

61 62

עמוד 223

עמוד 224

71 72
אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד