פתרונות לגבי יקואל - כתה ח - חלק א

עמוד 15

3 4 5

עמוד 16

6 7 8 9 10 11

עמוד 17

עמוד 18

עמוד 19

עמוד 20

עמוד 21

עמוד 28

5 6

עמוד 29

8 9 10

עמוד 30

עמוד 31

עמוד 32

20 22 23

עמוד 38

3

עמוד 39

4

עמוד 41

עמוד 42

19 21

עמוד 49

1 3 4 5

עמוד 50

6 7 8 9 10

עמוד 51

11 12 13

עמוד 52

16 18

עמוד 53

22

עמוד 58

1 2 3 4

עמוד 59

5 6 7 8

עמוד 60

10 11

עמוד 61

עמוד 62

17

עמוד 66

2 3 4 5 6 7

עמוד 67

8 9 10 11 12

עמוד 68

עמוד 69

18 19

עמוד 82

3

עמוד 81

2

עמוד 94

1 2 3

עמוד 95

4 5 6

עמוד 96

7 8

עמוד 97

עמוד 98

14 15

עמוד 99

16 17

עמוד 104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

עמוד 105

14 15

עמוד 106

16 17 18

עמוד 107

19 20 21

עמוד 108

22 23

עמוד 113

עמוד 119

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

עמוד 120

עמוד 121

עמוד 122

28 29

עמוד 123

30 31 32

עמוד 125

1 2 3 4 5 6 7

עמוד 126

8 9 10 11 12 13

עמוד 127

14 15

עמוד 128

עמוד 133

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

עמוד 134

21

עמוד 135

23 24 25

עמוד 136

27 28 29

עמוד 138

1

עמוד 150

3 4 5

עמוד 151

10 11 12

עמוד 152

עמוד 153

עמוד 154

עמוד 155

1 2 3

עמוד 159

1

עמוד 160

2 3 4 5

עמוד 161

6 7 8 9 10 11

עמוד 162

10 11

עמוד 183

16 19

עמוד 184

20 22

עמוד 185

עמוד 186

30

עמוד 190

4 6

עמוד 191

8 9 10

עמוד 192

11 12

עמוד 193

16 17

עמוד 194

20 21

עמוד 199

3

עמוד 201

17

עמוד 207

1

עמוד 208

2 3

עמוד 209

4 5 6 7

עמוד 210

8 9 10 11 12 13

עמוד 214

1 2 3

עמוד 217

1 2

עמוד 218

3 4 5

עמוד 219

7 8 9 10

עמוד 220

11 12 13

עמוד 221

14 15 16

עמוד 222

17

עמוד 229

1 2 3

עמוד 230

4 5 6 7 8 9

עמוד 231

עמוד 232

עמוד 233

עמוד 234

עמוד 235

30 31

עמוד 236

1 2

עמוד 237

3 4

עמוד 245

2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 34

עמוד 246

עמוד 247

עמוד 248

עמוד 253

1 2 4

עמוד 254

5 6 7 8 9 10 11 12

עמוד 255

עמוד 256

18 19 20

עמוד 257

עמוד 258

עמוד 259

עמוד 260

39 40

עמוד 261

41

עמוד 274

1 2 3 4 5 6

עמוד 275

עמוד 276

עמוד 277

עמוד 278

עמוד 279

67

עמוד 282

1

עמוד 283

2 3 4 6 7

עמוד 284

עמוד 285

עמוד 289

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

עמוד 290

עמוד 291

עמוד 292

עמוד 296

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

עמוד 297

עמוד 298

עמוד 306

1 2

עמוד 307

3 4 5

עמוד 308

6 7 8 9

עמוד 309

עמוד 310

14 15

עמוד 318

1 2 3

עמוד 319

4 5 6 7

עמוד 320

8 9 10 11 12

עמוד 327

1 2 3 4

עמוד 328

5 6 7

עמוד 329

8 9 10

עמוד 339

9 10

עמוד 440

אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד