פתרונות לגבי יקואל - מתמטיקה לכתה ז' - חלק ג'

עמוד 550

1 2

עמוד 551

3 4 5 6 7

עמוד 552

8 9 11 12 13

עמוד 556

2 3

עמוד 557

5 6

עמוד 558

8 12 13

עמוד 559

16

עמוד 563

1

עמוד 564

2 3 4

עמוד 565

5 6 7 8

עמוד 566

9 10 11

עמוד 573

3 4

עמוד 574

5 6 7 8

עמוד 580

1

עמוד 581

3 4

עמוד 582

5 6 7 8

עמוד 583

10 11 12

עמוד 584

13 15 16

עמוד 590

1 2 3

עמוד 591

4 5 6 7 8

עמוד 592

9 10 11 12 13

עמוד 593

14 15 16

עמוד 693

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 17 18 19 20 21 22

עמוד 694

עמוד 695

עמוד 696

עמוד 697

עמוד 698

עמוד 699

עמוד 700

עמוד 701

124

עמוד 703

עמוד 704

אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד