פתרונות לגבי יקואל - מתמטיקה לכתה ז' - חלק ב'

עמוד 246

1 2 3 4

עמוד 247

5 6

עמוד 248

7 8 9 10

עמוד 250

30 31

עמוד 251

48

עמוד 256

עמוד 257

29 30

עמוד 270

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 18 20 21 22

עמוד 271

25

עמוד 272

44

עמוד 273

45 46

עמוד 279

עמוד 280

עמוד 281

עמוד 284

1 2 3 4 5 6 7 8

עמוד 285

עמוד 286

עמוד 287

43 44 45

עמוד 288

46

עמוד 291

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

עמוד 292

עמוד 294

עמוד 295

עמוד 301

עמוד 302

עמוד 303

עמוד 304

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

עמוד 305

19 20 25

עמוד 306

27

עמוד 312

עמוד 313

עמוד 316

עמוד 317

עמוד 318

68

עמוד 321

עמוד 322

עמוד 324

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

עמוד 325

עמוד 328

עמוד 329

עמוד 337

עמוד 338

עמוד 339

עמוד 340

52 55 56

עמוד 353

עמוד 355

עמוד 360

1 2 3 4 5 6 7 8 9

עמוד 361

עמוד 362

עמוד 363

72

עמוד 364

עמוד 369

עמוד 370

עמוד 371

60

עמוד 376

עמוד 377

עמוד 378

עמוד 379

עמוד 380

עמוד 381

עמוד 382

עמוד 384

עמוד 394

2

עמוד 395

3 9

עמוד 396

10 15 16

עמוד 398

23 25

עמוד 401

1 2

עמוד 402

6 7 8

עמוד 417

1 2

עמוד 419

6 7 8 9

עמוד 420

10 11 12

עמוד 421

13 14

עמוד 422

עמוד 423

19 20

עמוד 427

1

עמוד 428

2 3

עמוד 429

4 7 9 11

עמוד 431

15

עמוד 437

8

עמוד 438

9 10 11

עמוד 439

13 15

עמוד 440

16 17 18

עמוד 441

19 20 21

עמוד 442

22 23 24

עמוד 475

עמוד 476

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18

עמוד 477

1 2 19 20 21 22

עמוד 478

3

עמוד 486

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

עמוד 487

עמוד 488

אזור חופשי תחתון
דלג על אזור חופשי תחתון
אתר תרגילנט מכיל פתרונות לשאלות רבות במתמטיקה מתוך מגוון ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ונלמדים באופן שוטף בבתי הספר כגון: יואל גבע, בני גורן, יצחק שלו ואתי עוזרי, גבי יקואל ורחל בלומנקרץ, מתמטיקה משולבת ועוד. הפתרונות לתרגילים השונים נכתבו על ידי מורים מקצועיים למתמטיקה בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה ובהגשה לבגרויות. האתר מסייע בעזרה בהכנת שעורי הבית במתמטיקה ובהכנה למבחנים.
עבור לתוכן העמוד