מאגר שאלות במתמטיקה (משרד החינוך) - שאלון 801 (182)


עמוד 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9


עמוד 3 23 24 25 26 27


עמוד 6 1 2 3 4 5

עמוד 7 6 7 8 9

עמוד 8 10 11 12

עמוד 9 13 14

עמוד 10 15 16

עמוד 11 17 18

עמוד 12 19

עמוד 15 1 2 3 4 5 6 7 8


עמוד 17 16 17 18 19 20

עמוד 18 21

עמוד 19 22

עמוד 20 23 24 25 26


עמוד 22 34 35 36 37

עמוד 23 38 39 40 41 42

עמוד 24 43

עמוד 59 1 2 3 4 5 6 7

עמוד 60 10 11 12 13 9

עמוד 61 14 15 16 17 18

עמוד 62 19 20 21 22

עמוד 63 23 24 25

עמוד 64 27 28 29

עמוד 65 30 31

עמוד 68 35 36 37 38

עמוד 69 39 40 42 43

עמוד 70 44 45 46 47

עמוד 71 49 50 51 52 53

עמוד 72 54 55 56 57 58

עמוד 73 59 60

עמוד 79 1 2 3 4 5 6 7 8 9


עמוד 81 18

עמוד 83 1 2 3

עמוד 84 4 5 6

עמוד 85 10 11 8 9

עמוד 86 12 13

עמוד 87 14 15 16 17 18

עמוד 88 19 20

עמוד 89 21 22

עמוד 90 23 24

עמוד 91 25

עמוד 93 28

עמוד 94 30 31 32 33 34

עמוד 95 35 36

עמוד 96 38 39

עמוד 97 41 42

עמוד 98 44

עמוד 115 1 2 3 4

עמוד 116 5 6 7 8

עמוד 117 10 11 12 13 9

עמוד 118 14 15 16 17 18 19

עמוד 119 20 21 22 23 24 25

עמוד 120 26 27 28 29 30 31

עמוד 121 32 33 34 35

עמוד 122 36 37 38

הרשמה לאתר ורכישת מנוי

המנוי אינו מתחדש אוטומטית. ישנה הגבלת צפיה של 20 פתרונות ביום.האתר הינו "שומר שבת", לא ניתן להכנס לאתר ולצפות בפתרונות החל מכניסת שבת/חג ועד לצאת שבת/חג.

הרשמה לאתר באמצעות קוד קופון

הרשמה לאתר ורכישת מנוי